انجمن کودکان مهر هستی

نذر آموزشی و لوازم تحریر

اینبار هوشمندانه نذر کنیم

مبلغ پروژه: 300,000,000 ریال

مبلغ مانده: 267,000,000 ریال

تعداد مشارکت: 13

مبلغ مشارکت: 33,000,000 ریال

دست در دست هم به کودکان بی سرپرست کمک کنیم تا حداقل وسایل تحصیل و آموزش را داشته باشند.


همیار گرامی لطفا جهت مشارکت در پروژه یا سرفصل های دیگر شماره موبایل خود را وارد نموده، سپس روی دکمه بررسی سابقه و ادامه کلیک نمایید.
لطفا بعد از وارد کردن شماره تلفن همراه دکمه بررسی سابقه را بزنید