انجمن کودکان مهر هستی

تهیه 500کیلو برنج بین ایتام و نیازمندان

محرم امسال با نذر برنج بین ایتام

مبلغ پروژه: 250,000,000 ریال

مبلغ مانده: 139,000,000 ریال

تعداد مشارکت: 6

مبلغ مشارکت: 111,000,000 ریال

محرم امال در کنار سوگواری ها، گامی موثر برای ایتام و خانواده های انها برداریم.


همیار گرامی لطفا جهت مشارکت در پروژه یا سرفصل های دیگر شماره موبایل خود را وارد نموده، سپس روی دکمه بررسی سابقه و ادامه کلیک نمایید.
لطفا بعد از وارد کردن شماره تلفن همراه دکمه بررسی سابقه را بزنید