انجمن کودکان مهر هستی

تهیه کتاب برای 100 کودک و نوجوان

ترویج فرهنگ کتابخوانی بین کودکان

مبلغ پروژه: 200,000,000 ریال

مبلغ مانده: 199,000,000 ریال

تعداد مشارکت: 1

مبلغ مشارکت: 1,000,000 ریال

با خرید کتاب برای کوداک و نوجوانان تلاش میکنیم تا گامی کوچک در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی برداریم.


انچمن کودکان مهر هستی قرار است برای 100 کودک و نوجوان تحت سرپرستی خود کتابهایی را تهیه و توزیع کند.


همیار گرامی لطفا جهت مشارکت در پروژه یا سرفصل های دیگر شماره موبایل خود را وارد نموده، سپس روی دکمه بررسی سابقه و ادامه کلیک نمایید.
لطفا بعد از وارد کردن شماره تلفن همراه دکمه بررسی سابقه را بزنید